تور روسیه ویژه 24 و 31 مرداد (برگزار شده)

جزئیات تور

  • قیمت: 7/300/000تومان
  • مدت: 7شب
  • روسیه مرداد97: مشاهده پکیج
  • خدمات تور: ویزا+ ﺑﻠﻴﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ+ﺑﻠﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻫﻮاﻳﻲ7ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ+ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ+2 وﻋﺪه ﻧﻬﺎر+ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ+ راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن+ ﮔﺸﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ+ ﺑﻴﻤ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته 5-12 سال با تخت 2-4 سال بدون تخت توضیحات
مسکو: hotel cosmos
سنت پترزبورگ: Okhtinskaya
BB 7300000 9060000 5950000 5370000 24 مرداد
مسکو: hotel proton
سنت پترزبورگ: hotel docklands life
BB 7900000 10085000 6450000 5845000 24و31 مرداد
مسکو: Moscow Holiday
سنت پترزبورگ: Saint-Petersburg
BB 7950000 10470000 6500000 5845000 24و31 مرداد
Azimut Moscow Olympic
BB 8200000 10500000 6500000 5850000 31 مرداد
مسکو: Korston
سنت پترزبورگ: Park Inn Pribaltiskaya
BB 8600000 11355000 6500000 5850000 24 مرداد
مسکو: Korston
سنت پترزبورگ: Park Inn Pribaltiskaya
BB 8760000 11420000 6500000 5850000 31مرداد
مسکو: Azimut Moscow Olympic
سنت پترزبورگ: Holiday inn Moskovskie Vorota
BB 9200000 12400000 6500000 5850000 24 مرداد
مسکو: hilton garden inn moscow krasnoselskaya
سنت پترزبورگ: Original Sokos Olympia Garden
BB 9680000 12700000 6500000 5900000 31 مرداد
مسکو: Hilton Garden Inn krasnoselskaya
سنت پترزبورگ: Original Sokos Olympia Garden
BB 9850000 12900000 6500000 5850000 24 مرداد
مسکو: Hayatt Regency Petrovsky Park
سنت پترزبورگ: Grand Emerald
BB 10970000 14960000 6500000 5900000 31مرداد

7شب و 8روز

توضیحات:

 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﻮدك 5-12 ﻧﺼﻒ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ5 ﺳﺎل ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻣﺒﻠﻎ INF 950/000 ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺪون ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻي 55 ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ 60,000 ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎزاد درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 CHECK IN ﺳﺎﻋﺖ 14:00 و CHECK OUT ﺳﺎﻋﺖ 12:00 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﺷﺮﻛﺖ دریای نوردر ﻗﺒﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 ارﺳﺎل 50 از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮر ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻴﭻ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮﺧﻲ اﻋﻢ از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ دﻻر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و رزرو ﺟﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.02188880267

اطلاعات ضروری
اختلاف ساعت با تهران: ۰:۳۰-

زبان رسمی: روسی

واحد پول رسمی: روبل روسیه

نوع برق شهری: ۲۳۰ ولت/ با فرکانس ۵۰ هرتز (دوشاخه نوع c،f)

پیش شماره روسیه: ۷+

پیش شماره سن پترزبورگ: ۸۱۲

شماره اضطراری (پلیس، اورژانس، آتشنشانی): ۱۱۲

وضعیت آب و هوایی
هوای سن‌پترزبورگ معتدل‌تر از آن است که از عرض جغرافیایی‌اش انتظار داریم. اما هنوز هم برای بسیاری از مردم، از ماه مه تا سپتامبر، این شهر مطلوب‌ترین آب و هوا را دارد. زمستان‌ها هوا سرد و آزاردهنده می‌شود اما تابستان‌های این شهر مطلوب و مقداری مرطوب هستند.

مواد غذایی
صبحانه مقرون به صرفه ۲۵۰ تا ۵۰۰ روبل (۱۷۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰ تومان)

ناهار مقرون به صرفه۳۳۰ تا ۵۵۰ روبل (۲۲۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ تومان)

شام مقرون به صرفه ۴۵۰ تا ۹۵۰ روبل (۳۰۰۰۰ تا ۶۲۰۰۰ تومان)

اگر دوست دارید خودتان آشپزی کنید، بسته به اینکه به کدام سبک از غذای غربی یا آسیایی علاقمند باشید، می‌توانید مواد غذایی مورد نیاز یک هفته‌تان را با پرداخت به ترتیب حدود ۲۴۰۶ و ۱۷۲۳ روبل (۱۵۶۰۰۰ و ۱۱۲۰۰۰ تومان) تهیه کنید.

به یاد داشته باشید محاسبه قیمت‌ها بر اساس میزان کالری استاندارد و مواد غذایی مورد نیاز یک انسان سالم و بالغ تنظیم شده است که اقلامی نان تازه، برنج سفید، گوشت قرمز گاوی، تخم مرغ، شیر (سبک غربی)، سینه‌ی مرغ (پوست کنده و بدون استخوان)، پنیر محلی (سبک غربی)، سیب درختی، موز، پرتقال، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و کاهو می‌شود. مسلم است که اگر مواد بیشتری نیاز دارید، باید هزینه‌ی بیشتری بپردازید.

حمل و نقل
تاکسی از فرودگاه تا مرکز شهر ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ روبل (۵۹۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰ تومان)

مینی‌بوس از فرودگاه تا مرکز شهر ۳۶ روبل (۲۳۴۰ تومان)

اتوبوس + مترو از فرودگاه تا مرکز شهر ۲۸ روبل (۱۸۲۰ تومان)

هر ۳ کیلومتر جابجایی توسط تاکسی ۲۰۰ تا ۳۰۰ روبل (۱۳۰۰۰ تا ۱۹۵۰۰ تومان)

تراموا یا اتوبوس در سن پترزبورگ ۳۰ روبل (۱۹۵۰ تومان)

توصیه‌هایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها
کارت مهمان سن‌پترزبورگ تهیه کنید

کارت مهمان، امکان بازدید رایگان از چندین جاذبه‌‌ و موزه‌ی اصلی شهر، تخفیف در برخی از فروشگاه‌ها به علاوه‌ی استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را فراهم می‌کند. اگر می‌خواهید به میزان قابل‌تو‌جهی در هزینه‌هایتان صرفه‌جویی کنید، خرید این کارت را فراموش نکنید. کارت مهمان دو روزه را می‌توانید با پرداخت ۳۵۰۰ روبل (۲۲۷۰۰۰ تومان) تهیه بفرمایید.

 

اطلاعات ضروری
اختلاف ساعت با تهران
مسکو در منطقه‌ی زمانی UTC/GMT +3 قرار دارد و یک ساعت و نیم از تهران عقب‌تر است.

زبان رسمی
روسی

واحد پول
روبل= ۵۴۶/ ۶۳۸ ریال

نوع برق شهری
برق شهری در روسیه ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز و دوشاخه‌ها و پریزها از نوع C و F است.

کد کشور

شماره‌های اضطراری
پلیس ۱۰۲

آمبولانس ۱۰۳

شماره اضطراری عمومی ۱۱۲

جهت رانندگی
راست

فرودگاه‌های بین‌المللی
فرودگاه بین‌المللی دوموده‌دوو

فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو

فرودگاه بین‌المللی ونوکووا

وضعیت آب‌ و‌ هوا
مسکو طبق طبقه‌بندی آب و هوایی Köppen، دارای آب و هوای قاره‌ای مرطوب است. تابستان‌های گرم و گاهی بسیار گرم و مرطوب دارد و زمستان‌هایش طولانی و سرد است. در فصل زمستان، دمای هوا به طور معمول تا منفی ۱۰ درجه سانتیگراد می‌رسد البته دوره‌های هوای گرم هم در زمستان وجود دارد که دمای هوا تا صفر درجه بالا می‌آید.

بهترین زمان برای سفر
سردترین ماه سال در مسکو، ژانویه است و میانگین دمای هوا در این ماه منفی ۸ درجه سانتیگراد است. بهترین زمان برای سفر به مسکو، با توجه به آب و هوا، اواخر بهار یعنی اوایل ماه ژوئن است. این مدت، بهترین آب و هوا را برای بازدید طولانی از جاذبه‌های گردشگری دارد.

از اوایل ماه مه تا اواسط ماه جولای، وقتی هوا هنوز خیلی گرم نشده است می‌توانید برای سفری عالی به مسکو برنامه‌ریزی کنید. یکی دیگر از زمان‌های فوق‌العاده برای سفر به مسکو، روزهای منتهی به سال نو است اگر می‌خواهید چشم‌اندازهای دیدنی و فراموش‌نشدنی از زمستان‌های واقعی روسیه را تجربه کنید.

بازدید از جاذبه‌های فرهنگی
 هر کسی در سفر به مسکو مطمئنا دوست دارد از هزاران موزه و گالری جذاب آن دیدن کند. این شهر، موزه‌ها و گالری‌های متنوعی دارد که هر کدام به تنهایی ارزش وقت گذاشتن دارند. در میان این همه گالری و موزه، بعضی از آنها در سومین پنجشنبه‌ی هر ماه هزینه‌ی ورودی ندارند مثلا موزه‌ی دیدنی فضاپیمایی. 

از دیگر تفریحات رایگان و ارزان مسکو می‌توان پارک گورکی را نام برد که هم یک پارک فرهنگی و هم یک پارک تفریحی است. در فصل تابستان، برنامه‌های فرهنگی متعددی در این پارک برگزار می‌شود. داخل پارک یک گالری هم وجود دارد که می‌توانید از آن دیدن کنید.

غذا خوردن
غذا خوردن در رستوران‌های مسکو، یک تفریح جذاب و در عین حال بسیار گران است. این شهر رستوران‌های فوق‌العاده و مشهوری دارد البته این بدان معنا نیست که در مسکو نمی‌توانید غذا و رستوران ارزان پیدا کنید. مثلا رستوران‌های زنجیره‌ای Grabli برای هر بودجه‌ای، پیشنهادی جذاب دارد. برای اینکه رستوران‌های ارزان و خوب پیدا کنید، اهالی شهر را دنبال کنید و از آنها بپرسید که کجا غذا می‌خورند. از مناطق توریستی فاصله بگیرید تا بتوانید رستوران ارزان پیدا کنید.

 

شرایط دریافت ویزای روسیه

مدارک لازم: اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار، 2 قطعه عکس 4*3 پشت زمینه سفید و رنگی و از روبه رو، رزرو قطعی بلیط و هتل، فرم مشخصات فردی.

سنت پترزبورگ

Saint Petersburg
5°
broken clouds
humidity: 86%
wind: 4m/s ESE
H 6 • L 5
6°
Wed
5°
Thu
3°
Fri
2°
Sat
Weather from OpenWeatherMap

مسکو

Moscow
5°
light intensity drizzle
humidity: 93%
wind: 3m/s SSW
H 4 • L 3
6°
Wed
5°
Thu
4°
Fri
8°
Sat
Weather from OpenWeatherMap