امارات (آسیا)

  • پایتخت: دبی
  • واحد پول: درهم
  • زبان رسمی: عربی
  • شهرهای مهم: دبی
  • جمعیت: 9 میلیون نفر

نقشه گوگل

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای امارات
ویزای امارات به صورت برگه‌ای صادر می‌شود و اجباری به الصاق عکس ندارد و برای دریافت آن ارائه مدارک زیر الزامی است.
اسکن رنگی از کلیه صفحه‌های گذرنامه
چک ضمانت
تسویه کامل
مدت زمان اخذ ویزای امارات با مراجعه حضوری
ویزای امارات به دو صورت عادی و اضطراری صادر می‌شود. به طور معمول ویزای عادی در مدت ۷ روز و ویزای اضطراری در مدت ۳ روز کاری صادر می‌شود. همچنین، مبنای محاسبه روز کاری جهت دریافت ویزا روز پس از دریافت مدارک خواهد بود.

(درنهایت صدور ویزا و مدت زمان آن بستگی به مقامات اماراتی دارد)