کلیسای سنت باسیل

کلیسای شفاعت مریم مقدس معروف به باسیلی در سال 1560 برای یادبود بازپس گیری “کازان” از مغولها بنا شد. بنای اولیه مانند کرملین، سفید و گنبدها طلایی بودند.

اما طی سالها سازه های دیگری به مجموع هشت کلیسا اضافه و رنگ گنبدها به شگل امروز تغییر داده شد. امروزه باسیلی موزه ای است با گنبدها راهروهای اسرارآمیز درون دیوارها و گالری های باریک با رنگ های منظم و اسلوبی.  

نقشه گوگل