کلیسای جامع مسیح منجی

این کلیسا یکی از برجسته ترین و جنجالی ترین  بناهای روسیه است.

این بنای مجلل و باشکوه با گنبدهای مسی سربه فلک کشیده اش، در ابتدا با هزینه ای هنگفت و طی زمان طولانی در سال 1839 تکمیل شد.

متاسفانه به دستور دولت شوروی کلیسا کاملا تخریب شد اما در اواخر دهه 1990 بودجه ای کلان برای احیا کلیسا در نظر گرفته شد و پروژه در سال 2000 به اتمام رسید.

نقشه گوگل