کاخ استقلال هوشی مین

کاخ استقلال که به عنوان کاخ اتحاد نیز شناخته شده، در محل کاخ نورودوم سابق ساخته شده است و نقطه عطفی در شهر هوشی مین، ویتنام است. این کاخ معمار توسط Ngô Viết Thụ طراحی شده و خانه و محل کار رئیس جمهور ویتنام جنوبی در طول جنگ ویتنام بود. در پاییز سایگون در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ این محل پایان جنگ ویتنام بود، زمانی که ارتش ویتنام شمالی از طریق دروازه هایش سقوط کرد.

نقشه گوگل