پارک آبی وست لیک

این پارک آبی که در سال ۲۰۰۰ افتتاح شد به دلیل امکانات تفریحی مدرنش در جنوب شرق آسیا افراد زیادی را به سوی خود جذب می‌کند.

نقشه گوگل