موزه هنرهای زیبا هوشی مین

موزه هنرهای زیبا شهر هوشی مین موزه هنر اصلی HCM City، ویتنام است و موزه هنری بعدی موزه ملی هنرهای زیبا هانوی است. این موزه دارای سه ساختمان سه طبقه است که مجموعه ای از آثار هنری ویتنامی را در مجسمه سازی، نفت، نقاشی ابریشم و نقاشی لاک، و همچنین سبک‌های سنتی از جمله نقاشی‌های چوبی در هانگ هو و سبک‌های کیم هونگ به عنوان سرامیک ویتنامی و مجموعه ای از هنر باستانی بودایی است طبقه اول همچنین شامل یک گالری تجاری از آثار هنری است. نمایشگاه‌های باستان‌شناسی نیز در طبقه سوم نمایش داده می‌شوند.

نقشه گوگل