موزه بقایای جنگ هوشی مین

موزه بقایای جنگ باقی مانده یک موزه جنگی در ۲۸ وو وان تان، در منطقه ۳، شهر هوشی مین (سایگون)، ویتنام است. این موزه شامل نمایشگاه مربوط به جنگ ویتنام و جنگ اول هندوچین است که شامل استعمارگران فرانسوی است.این موزه نمای متفاوتی از جنگ ویتنام را نشان می‌دهد. موزه باقی مانده‌های جنگ که در سال 1975 آغاز به کار کرد در اصل نمایشگاه جنایت‌های ایالت متحده آمریکا و سایر کشورها بود. بیشتر ایتم‌هایی که در این موزه به نمایش گذاشته شده است مرتبط با جنگ ویتنام است اما برخی از موارد نیز به جنگ هند و چین اختصاص یافته است. وسایل نقلیه زرهی، توپخانه و سلاح های پیاده نظام نیز در بیرون این ساختمان به چشم می خورد.

نقشه گوگل