صومعه نودویچی

این صومعه یکی از زیباترین بناهای مسکو می باشد. معماری تقارنی آن و موقعیتش در حاشیه رودخانه جذابیتش را دو چندان کرده است.

شماری از جاذبه های آن عبارتاد از: کلیسای تاریخی با معماری داخلی خیره کننده، برجهای سربه فلک کشیده، دروازه های سنگین و مقبره های گرانیتی و فلزی نادر برای اشخاص سرشناس روسیه مانند چخوف.

نقشه گوگل