خانه اپرای سایگون

خانه اپرای سایگون که به تئاتر شهری هوشی مین نیز شناخته می‌شود در شهر هوشی مین کشور ویتنام قرار دارد. که نمونه بارزی از معماری مستعمرات فرانسوی در ویتنام است. این بنا در سال ۱۸۹۷ توسط معمار فرانسوی یوجن فرت به عنوان Opera د سایگون با ۸۰۰ صندلی ساخته شد. بعد از آن بعنوان خانه مونتاژ مجلس نمایندگان ویتنام جنوبی بعد از ۱۹۵۶ استفاده شد. تا سال ۱۹۷۵، که دوباره به عنوان محل تئاتر استفاده شد و در نهایت در سال ۱۹۹۵ بازسازی و بعنوان اپرای شهر انتخاب شد.

نقشه گوگل