تئاتر موزیکال کودکان

بنیانگذار تئاتر کودکان ناتالی ساتس که توانست پس از سالها مشقت و با تکیه بر اشتیاق روز افزونش در سال 1965 طرح خود را عملی کند. هدف وی ساختن تئاتری بود که بتواند توجه کودکان را به آثار قدیمی جلب کند و در عین حال آثار جدید نیز خلق نماید.

این مجموعه به دلیل داشتن هنرمندان باله و اپرای کم سن و سال اما زبده اش شهرا جهانی دارد.

نقشه گوگل