• چین

  چین

  قیمت ویزا: 80-300دلار
 • ایتالیا

  ایتالیا

  قیمت ویزا: 60یورو
 • فرانسه

  فرانسه

  قیمت ویزا: 60یورو
 • هلند

  هلند

  قیمت ویزا: 60یورو
 • اسپانیا

  اسپانیا

  قیمت ویزا: 60یورو
 • آفریقای جنوبی
 • روسیه

  روسیه

  قیمت ویزا: 380/000تومان
 • مالزی
 • هند
 • یونان
 • ارمنستان
 • گرجستان
 • مراکش
 • ترکیه

  ترکیه

  قیمت ویزا: 5000000 تومان
 • ایران
 • تایلند
 • امارات متحد عربی